Onze Missie, Visie en Ervaring

Wij zijn gedreven om je te demonstreren hoe groei mogelijk is door je bewust te maken van je eigen acties.

Baas Prestatie in Coaching

Om baas over je eigen prestaties te zijn, is het essentieel om een solide basis van zelfkennis en doelgerichte actie te hebben. In onze visie op coaching benadrukken we dat jouw authenticiteit en individualiteit leidend zijn. Dit betekent dat elke cliënt een unieke benadering vereist: een die rekening houdt met jouw persoonlijke drijfveren, capaciteiten en context waarbinnen je opereert.

Ons coachingstraject is gebaseerd op de pijlers van gelijkheid, tolerantie en wederzijds respect. We zetten ons in voor transparantie en integriteit en we moedigen een onderzoekende houding aan. Het gaat bij ons om meer dan alleen het stellen van doelen; het is een samenwerkingsproces, waarbij je echte vooruitgang kunt boeken op weg naar baas worden over je eigen prestaties.

De missie is duidelijk: de coach helpt je bij het ontwikkelen en verfijnen van je doelen én je identiteit, zorgt ervoor dat deze doelen aansluiten bij wie je bent en bij je langetermijnvisie voor persoonlijke en professionele groei. We zijn er niet alleen bij het stellen van doelen, maar staan je ook bij in het creëren van een actieplan en het daadwerkelijk behalen hiervan.

De succesfactoren voor het baas zijn over je prestaties liggen in:

  • Een realistische doelstelling, rekening houdend met je talenten, omstandigheden en de tijd die beschikbaar is.
  • Het creëren van een veilige omgeving waarin wederzijds respect en gelijkwaardigheid centraal staan.
  • Een leergierige houding, versterkt door transparantie en integriteit.
  • Het vinden van plezier en amusement in wat je doet.

De ervaring als coach heeft laten zien dat met een benadering gericht op deze succesfactoren, elke cliënt kan ontwikkelen tot iemand die zijn of haar prestaties beheerst. Dit betekent niet alleen het behalen van specifieke doelen, maar ook het waarderen van het proces van groei en het vinden van voldoening in elke stap voorwaarts. Zo wordt je eigenlijk de ‘baas’ over je prestaties.